Prezidentem ČSC se stal Petr Marek

Domácí cyklistiku, nejméně do řádné konference v roce 2019, povede ve funkci prezidenta Českého svazu cyklistiky čtyřiapadesátiletý Petr Marek.

Do funkce po odstoupivším Mariánu Štetinovi jej dnes jednomyslně zvolili delegáti disciplín a krajů na mimořádné konferenci v Praze, mezi nimiž byl např. i aktivní závodník Roman Kreuziger. Z 56 delegátů bylo pro 55, pouze nový prezident se pochopitelně zdržel. Do Výkonného výboru byl nově zvolen Petr Balogh.

V cyklistickém hnutí se Petr Marek pohybuje od roku 1989.

„Přišel jsem tehdy na svaz a ptal jsem se, kde jsou horská kola,“ vzpomíná.

Od té doby je, prakticky nepřetržitě předsedou komise horských kol, dlouholetý člen Výkonného výboru ČSC, třetí volební období je členem Prezídia ČSC a dá se říci, že je duchovní otec závodního MTB v Česku.

Po bezmála jedenadvaceti letech skončil v roli prvního muže české cyklistiky Marián Štetina.

„Končím v roli prezidenta, ale budu nadále podporovat naší cyklistiku a jakéhokoliv prezidenta. Chci, aby se ČSC rozvíjel a všichni táhli za jeden provaz,“ řekl ve své krátké řeči odstupující Štetina.

V průběžné zprávě o hospodaření vyzdvihl Slavomír Svoboda loňské úspěchy, především vybudování parkoviště v areálu ČSC, nové osvětlení, ale i podepsání nové dlouhodobé smlouvy s firmou Kalas a také čerstvou smlouvu s automobilkou Škoda.

Ve svém předvolebním projevu naznačil Marek hlavní body, na co by se chtěl zaměřit.

„V první řadě budu usilovat o sjednocení a zkonsolidování cyklistického hnutí a všech příznivců cyklistiky napříč jednotlivými disciplínami,“ zdůraznil.

Petr Marek hodlá zlepšit image naší cyklistiky, kultivovat celkový mediální obraz ČSC. Chce zlepšit komunikaci a spolupráci svazu jako vrcholového orgánu s jeho krajskými centry, pozměnit některé body stanov, např. změnit volební období na čtyřleté, aby korespondovala s olympijským cyklem.

Větší zodpovědnost chce dát jednotlivým odborným komisím, ale s tím souvisí pochopitelně také dát jim větší pravomoce. Nezbytné je podle nového prezidenta zlepšení a zkvalitnění podpory práce s dětmi a mládeží a za nezbytné považuje vybudování silného marketingového oddělení. Za nutné považuje prohloubení a zkvalitnění spolupráce s armádním resortem Dukla, ale také se sportovním resortem ministerstva vnitra Olymp.

V závěru své řeči vyzval k aktivní spolupráci všech.

„Zároveň slibuji, že pokud nebudu cítit vaši podporu a nebude se mi dařit situaci české cyklistiky dále zlepšovat, tak rozhodně nebudu ve své funkci setrvávat. Chtěl bych, abychom všichni měli znovu z cyklistiky radost a potěšení.“

 

Zdroj: ČSC, foto: ČSC, Filip Švestka