Nominační kritéria pro Olympijské hry 2020 Tokio

Olympijské hry TOKIO 2020:

Obecná ustanovení:

 1. počet nominačních míst se řídí nominační kvótou pro Českou republiku. V této souvislosti budou také níže uvedená nominační kritéria průběžně aktualizována.
 1. reprezentační trenér může udělit závodníkovi nominační jistotu na konci roku 2019 na základě mimořádných výsledků v sezóně 2019 v závodech kategorie Elite XCO: MS, SP, ME. Nominace předpokládá výkonnostní stabilitu jezdce i v sezóně 2020. V případě zranění, či jiné nepředvídatelné události bude účastnické místo postoupeno dalšímu jezdci v nominačním pořadí.
 1. nejméně jedno nominační místo může být použito pro Společnou nominaci závodníků (závodnic) kategorie Elite a U23, pokud závodníci splní níže uvedená nominační kritéria. O obsazení tohoto místa se rozhodne v nominačních závodech sezóny 2020, kde bude možný společný start kategorií Elite a U23. Přehled nominačních závodů pro Společnou nominaci kategorií Elite a U23 bude zveřejněn do 31.12.2019. Počet nominačních míst pro Společnou nominaci kategorií Elite a U23 bude upřesněn v návaznosti na body 1. a 2. a splnění níže uvedených kritérií. Jako nominační závody budou vybrány závody ČP 2020 zařazené do kategorií minimálně C1.
 1. všichni závodníci a závodnice, kteří splní nominační kritéria pro zařazení do širšího výběru pro OH ke dni 31. 3. 2020 jsou povinni potvrdit svůj zájem – startovat v případě úspěšné nominace na OH TOKIO 2020. Tento zájem je potřeba potvrdit písemnou formou reprezentačnímu trenérovi Mgr. Viktorovi Zapletalovi na adresu: zapletal.vik@gmail.com a v kopii uvést zároveň předsedu Komise MTB Josefa Dlohoše josef.dlohos@gmail.com. V případě, že se závodník či závodnice do uvedeného termínu vyjádří ke své účasti na LOH negativně nebo se nevyjádří vůbec, z dalšího nominačního řízení vypadává a tato skutečnost bude oznámena médiím a ostatním nominovaným oficiální cestou.

Muži Elite

 1. závodníci, kteří se umístí na MS, SP, ME v kat. Elite, sezóny 2019/2020 do osmého místa
 2. umístění v závodech MS, SP, ME v sezóně 2019/2020 do 16. místa
 3. aktuální ranking UCI

 (pokud závodník nesplní bod číslo 1., bude nominace posuzována jako komplexní záležitost všech výše uvedených kritérií. V případě nominační shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným soubojům v rámci závodů sezóny 2020)

Muži U23

 1. závodníci, kteří se umístí na MS, SP, ME v kategorii U 23, sezóny 2019 /2020 do pátého místa

Společná nominace kategorií Muži ELITE a Muži U23:

 1. pokud závodníci kategorií Muži Elite a Muži U23 splní výše uvedená kritéria a nebudou mít určenou postupovou jistotu na konci roku 2019, mohou usilovat o obsazení nominačního místa pro OH.
 2. o nominaci rozhodne nižší součet tří nejlepších výsledků v pěti nominačních závodech v sezóně 2020, kde bude možný společný start kategorií Elite a U23. V případě nominační shody rozhodne o nominaci poslední závod. 

Ženy Elite

 1. závodnice, které se umístí na MS, SP, ME v kat. Elite, sezóny 2019 /2020 do osmého místa
 2. umístění v závodech MS, SP, ME v sezóně 2019/2020 do 16. místa
 3. aktuální ranking UCI

 (pokud závodnice nesplní bod číslo 1., bude nominace posuzována jako komplexní záležitost všech výše uvedených kritérií. V případě nominační shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným soubojům v rámci závodů sezóny  2020)

Ženy U23

 1. závodnice, které se umístí na MS, SP, ME v kategorii U 23, sezóny 2019/2020 do pátého místa 

Společná nominace kategorií Ženy ELITE a Ženy U23:

 1. pokud závodnice kategorií Ženy Elite a Ženy U23 splní výše uvedená kritéria a nebudou mít určenou postupovou jistotu na konci roku 2019, mohou usilovat o obsazení nominačního místa pro OH.
 2. o nominaci rozhodne nižší součet tří nejlepších výsledků v pěti nominačních závodech v sezóně 2020, kde bude možný společný start kategorií Elite a U23. V případě nominační shody rozhodne o nominaci poslední závod.

Ve všech případech si reprezentační trenér vyhrazuje právo reagovat na mimořádné a nepředvídatelné události a v souvislosti s nimi upravit uvedená nominační kritéria nebo z nich učinit výjimku, kterou předloží ke schválení Komisi MTB.

Nominace bude platná až po schválení Komisí MTB ČSC a následně Prezidiem ČSC. 

Mgr. Viktor Zapletal, reprezentační trenér ČR MTB XCO, XCE, XCM.

21 listopadu 2018