Reprezentační tým MTB 2017 – info č. 12. – Důležité upozornění!

Důležité upozornění: 

Prosíme všechny reprezentanty a kluby, které mají ve svých řadách člena reprezentačního týmu, aby věnovali maximální pozornost níže uvedenému upozornění od Viktora Zapletala:

Žádám všechny závodníky, aby mne před reprezentačním výjezdem informovali, pokud užívají nějaké léky či vlastní terapeutickou výjimku schválenou Antidopingovým výborem ČR.

V případě, že jste v době před reprezentačním výjezdem utrpěli nějaké zranění a byli jste v této souvislosti ošetřeni, pošlete mi informaci o rozsahu Vašeho zranění a přehled léčiv, které byly použity na ošetření.

Upozorňuji všechny závodníky, že užití veškerých léčiv použitých před či v průběhu reprezentační akce mi musí být známo, případně konzultováno s lékařem reprezentačního týmu

Upozorňuji, že postihy za případný pozitivní dopingový nález jsou značné a netýkají se pouze sportovce samotného, ale mohou mít zásadní vliv i na sportovní odvětví a případně i na celý sportovní svaz v podobě finančních sankcí či dokonce zastaveného financování disciplíny.