Reprezentační tým MTB 2020 – info č. 20.

Oficiální stanovisko ČSC k aktuální situaci:

K Vašim dotazům a diskusi týkajících se uspořádání „coronazávodů“ Vám pošlu v nejbližších dnech upřesňující email, ve kterém budou popsané všechny „závodní“ aktivity, které se připravují pro nejbližší týdny.

——-

Vážení přátelé,

V návaznosti na Usnesení vlády ČR z pondělí 14.4.2020 bychom Vás rádi informovali o plánu vlády ČR v rozvolňování opatření proti šíření nového koronaviru COV-19 týkajících se sportovních aktivit a akcí.

Z přijatého usnesení vyplývá, že:

A. Od pondělí 20.4.2020 budou povoleny venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovcůs vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)

Podmínky pro venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách :

Týká se sportovců s profesionální smlouvou, vrcholových sportovců MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT.

  • Trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
  • na sportovišti se nachází jen skupina společně sportujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
  • mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
  • sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení,
  • lze připustit používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Kompletní znění Usnesení č. 413 ze dne 14.4.2020 naleznete ZDE – https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNNLWFIP

B. Nejdříve od 8.6.2020 by mohly být povoleny kulturní , společenské a sportovní akce do 50 osob

Specifické podmínky pro dodržení bezpečnostních postupů nejsou zatím ministerstvem zdravotnictví stanoveny.

C. I nadále platí Usnesení č. 395 ze dne 6.4.2020 , o kterém jsme Vás informovali minulý týden, ato je možnost sportování na venkovních sportovištích, v parcích a v přírodě s udělením výjimky z příkazu nošení ochranné roušky, ovšem za dodržení klíčových opatření a to povolení volného pohybu na veřejnosti v maximálně dvou lidech, pokud se nejedná o rodinné příslušníky.

V tuto chvíli čekáme na zveřejnění specifických podmínek pro dodržení bezpečnostních opatření při organizaci sportovních akcí, které by snad mohly probíhat od 8.6.2020. Vzhledem k již zveřejněnému číslu týkajícího se maximálního počtu účastníků akce a to do 50 osob,  je až na výjimky zřejmé, že povolení se týká spíše soutěží kolektivních sportů než závodů cyklistických, kde se počty účastníků pohybují zpravidla nejméně na počtu 500 závodníků.

Český svaz cyklistiky zašle dotaz na ministerstvo zdravotnictví, zda bude možné, při dodržení maximálních bezpečnostních opatření, organizovat závod tak, aby bylo v jednom daném místě (zejména např. před startem a po dojetí závodu) maximálně 50 osob, ale připadal by do úvahy např. start ve vlnách, závod časovky, omezení doprovodů a realizačních týmů apod. Bez jasně specifikovaných podmínek od hygieniků a případných výjimek při organizaci závodu bohužel nebude možné závod nad 50 účastníků organizovat. Není asi nutné zdůrazňovat, že jde především o ochranu zdraví našich sportovců. 

Závěrem mi dovolte poděkovat za Vaše podněty a sportovní aktivity v průběhu koronavirové krize a pevně doufám, že se brzy vše vrátí do normálu.

Hezký den

Jarka Krakovičová

——-