Reprezentační tým MTB 2020 – info č. 78.

Zdravím Vás přátelé, posílám Vám závěrečné TEAM INFO Reprezentace MTB roku 2020.

Rád bych touto cestou poděkoval členům Reprezentace MTB, jezdcům a celému realizačnímu týmu za výsledky v roce 2020 i sympatickou atmosféru, která díky Vám uvnitř týmu panuje.

Zároveň bych chtěl poděkovat osobním trenérům, zástupcům týmů a rodičům našich reprezentantů za péči a úsilí, které věnují celoročnímu zajištění odpovídajících podmínek, které vyžaduje současný vrcholový sport.

Jsem rád, že se nám podařil dlouhodobý záměr a český tým se může pyšnit už nejenom svými hvězdami – jednotlivci, ale i řadou mladých, talentovaných jezdců, kteří jsou schopni držet krok s absolutní světovou a evropskou špičkou, což je skutečnost, která nám dlouhou dobu chyběla. V této souvislosti musím poděkovat vedoucím představitelům Českého svazu cyklistiky a Komisi MTB za podporu a pomoc při realizaci změny metodiky vedení juniorské a U23 reprezentace MTB na částečně centrální přípravu. Jde o koncept ekonomicky i metodicky náročný, nicméně výsledkové zlepšení zaznamenané v kategoriích junior je patrně nejlepším důkazem efektivity tohoto procesu.

Všichni čelíme pandemii koronaviru, která zásadním způsobem ovlivňuje a mění naše životy. Výkonnostní a profesionální sport je jedním z nejvíce postižených odvětví lidské činnosti.

Nicméně právě v souvislosti s různými karanténními opatřeními a plynoucími důsledky je zřejmé, jak veliký význam má sport a tělesná aktivita pro společnost ve všech věkových generacích.

Jako reprezentanti naší republiky jste se dostali na vysokou sportovní i společenskou úroveň. Díky svým schopnostem, píli a tvrdé tréninkové dřině slavíte úspěch. A právě tato deviza vrcholového sportu je důležitá pro společnost, ale především působí na děti a mládež, pro které jste vzory. Vzory, díky kterým tisíce dětí nachází zálibu v pravidelném sportování a zdravém způsobu života, který se jim později stává stálou součástí života.

Vytrvejte dál ve svém úsilí i v době, která je značně nejistá. Jako sportovci čelíte nejenom fyzickým extrémům, ale jste vystaveni i silnému psychickému tlaku, který musíte zvládnout.

Jděte dál za svým cílem bez ohledu na složitou situaci, která kolem nás panuje.

Vaše mentální i fyzická síla bude motivující pro nás všechny.

PŘEJI VÁM KLIDNÉ VÁNOCE a HODNĚ ŠTĚSTÍ V ROCE 2021!

Viktor Zapletal