Reprezentační tým MTB 2022 – info č. 47.

Důležitý dokument pro PRAVIDLA VÝJEZDŮ A PŘIHLAŠOVÁNÍ K ZÁVODŮM NOVĚ USTANOVENÝCH DISCIPLÍN A DISCIPLÍN SPEKTRA „CYCLING FOR ALL“.

Prosím věnujte textu odpovídající pozornost, týká se většiny nově vzniklých disciplín, ale také například XCM, XCE, eBike, které byly dříve v případě vrcholných akcí typu ME, SP, World Series a MS vázány na Nominační kritéria Reprezentačního týmu.

ČSC postupně seznam disciplín ještě rozšíří např. o Gran Fondo, virtuální cyklistiku na trenažeru, atd.

Vše podstatné bude zveřejněno v samostatné kolonce na webu ČSC.

———————–

PRAVIDLA VÝJEZDŮ A PŘIHLAŠOVÁNÍ K ZÁVODŮM NOVĚ USTANOVENÝCH DISCIPLÍN A DISCIPLÍN SPEKTRA „CYCLING FOR ALL“

Mezinárodní světová a evropská cyklistická federace UCI a UEC jsou otevřené začlenění nově vznikajících disciplín z kategorie „Cycling for all“ do svého závodního portfolia, což se projevuje i ustanovením závodů do kalendářů obou institucí, včetně vrcholných akcí typu mistrovství Evropy a světa. Přestože jsou závody koncipovány tak, aby byly i ve své nejvyšší podobě dostupné široké cyklistické veřejnosti bez nutnosti oficiální nominace, pro účast na řadě akcí platí nutnost přihlašování prostřednictvím národní federace, či ohraničení národní účastnické kvóty a tedy nutností splnění následujících pravidel (pro disciplíny, které ve struktuře ČSC spadají pod disciplínu MTB): 

Zaměření: nově ustanovené disciplíny, zařazené do programu UCI „Cycling for all“, které umožňují účast na vrcholných akcích široké sportovní veřejnosti bez ohledu na oficiální nominaci ČSC či výjezd reprezentačního týmu

Disciplíny: 

Nově ustanovené disciplíny (spadající dle struktury ČSC pod MTB) mimo strukturu olympijských, které jezdci absolvují na kolech MTB, eBike, Gravel, Enduro, CX. atd:

 • MTB XCM, XCE, Beach race, Snow race, ultra XCM, MTB 24, Enduro 
 • eBike XCO/XCM
 • Gravel  

Úroveň soutěže:

Všechny úrovně pokud to vyžaduje pořadatel, včetně ME, MS, SP

Pravidla účasti soutěží s požadovanou nutností přihlašování prostřednictvím ČSC: 

 • platná licence ČSC
 • platná sportovní zdravotní prohlídka
 • platné pojištění sjednané v kategorii „závod“
 • v případě požadavku pořadatele na start v reprezentačním dresu – zakoupení reprezentačního dresu přímo od oficiálního dodavatele ČSC prostřednictvím e-shopu
 • reprezentační dres musí odpovídat jednotnému designu schválenému ČSC a platnému pro reprezentační týmy, bez možnosti umístění individuálních reklam
 • podepsání dokumentů: Statut reprezentanta a Závazek sportovce ve věci dopingu
 • logistika i financování výjezdu v kompletním zajištění klubů či jezdců samotných

Zájemce o účast v soutěži pošle v termínu předepsaném v propozicích závodu, nejpozději však 5 dní před uzavřením registrace, koordinátorovi ČSC Davidovi Vichrovi vichr@ceskysvazcyklistiky.cz svou přihlášku s následujícími údaji a dokumenty:

 • písemná žádost adresovaná koordinátorovi ČSC v předepsaném termínu (nejpozději však 5 dní před uzavřením registrace)
 • žádost obsahuje:
  • v přihlášce požadované osobní údaje jezdce
  • kopie licence
  • potvrzení o lékařské prohlídce
  • potvrzení o sjednaném pojištění k závodu
  • soutěžní kategorii
  • adresu ubytování v místě závodu
  • podepsaný Statut reprezentanta a Závazek sportovce ve věci dopingu

Ustanovení ČSC:

V případě, že je pro závod ustanovena národní účastnická kvóta, bude v případě vyššího počtu zájemců o start nominace a přihlášení k závodu posuzována Reprezentačním trenérem MTB a Komisí MTB dle následujících kritérií:

 • umístění v závodech MS, ME, SP disciplíny v daném nebo minulém roce
 • umístění v závodech MČR, případně ČP dané disciplíny
 • postavení v rankingu UCI dané disciplíny
 • mimo výše uvedené mohou být do závodu přihlášeni jezdci prostřednictvím reprezentačního trenéra MTB na základě prokazatelné výkonnosti v souvisejících disciplínách v závodech SP, ME, MS, MČR, ČP

Účast v závodě je realizována výhradně v logistice a financování jezdce samotného nebo jeho týmu.