Zajímavý a přínosný byl druhý seminář Cycling University

I druhý seminář Cycling University sledovala zcela zaplněná přednášková Aula České unie sportu v Praze na Strahově.

Zkušený trenér Svatopluk Henke zahájil seminář moderovanou diskusí na téma: „Trénink mládeže obecně“.

„Sváťa svou přednáškou zahajuje řadu přednášek na toto téma, které povedou naši nejúspěšnější trenéři mládeže. Každý trenér je jiný, každý má odlišné trenérské přístupy. Tento projekt nemá za cíl být konfrontační, jeho smysl spočívá v tom, že se posluchači seznámí s různými trenérskými styly a metodikami, mohou je porovnávat, čerpat zkušenosti, souhlasit i nesouhlasit a tak se snažit o vytvoření vlastního trenérského stylu,“ uvedl blok přednášek na téma mládež, Viktor Zapletal.

Velký ohlas a diskusi vzbudila přednáška akademické pracovnice Českého olympijského výboru Lenky Kovářové na téma: „Spánkologie a aklimatizace, nedílná součást současné problematiky sportu.“

Nejinak tomu bylo také v případě prezentace reprezentačního maséra Petra Vláška.

Závěrečná beseda s olympijskou vítězkou a mistryní světa Kateřinou Neumannovou přinesla celou řadu hodnotných poznatků a zkušeností ze zákulisí tréninku legendy českého a světového sportu.

Další díl Cycling University se uskuteční v úterý 18. června v konferenční místnosti olomouckého Nutrend Worldu.

Program přednášky i představení jednotlivých přednášejících bude znám a zveřejněn v nejbližších dnech.

Jisté je, že znovu půjde o atraktivní a zajímavá témata, s přímou použitelností v praxi.

Registrace je možná přes online systém na www.cyclinguniversity.cz.

Pořadatelé upozorňují, že podobně jako tomu bylo v případě prvního i druhého semináře bude počet účastníků limitován velikostí přednáškového sálu a o účasti bude rozhodovat pořadí došlých přihlášek.