Reprezentační tým MTB 2021 – info č. 73.

Pro všechny, kteří plánují cestu na SP do USA posílám nejnovější aktualizaci vstupu do USA:

Podle dostupných informací je potřeba vyplnit následující dokument:

Potvrzení by mělo přijít do cca 7 pracovních dnů. Pak by se mělo zažádat o vízum B1 viz informace níže:

K vyřízení víz B1 budou žadatelé o vízum potřebovat příslušné podklady a absolvovat osobní schůzku na americkém velvyslanectví nebo konzulátu. Celkovým účelem je přesvědčení konzulárního úředníka o tom, že se žadatel o vízum kvalifikuje pro americké vízum v souladu s americkým imigračním zákonem a překoná tedy předpoklad, že by se jednalo o přistěhovalce. (To je možné například prokázat i dokladem o finančních prostředcích pokrývající náklady během pobytu či prokázáním, že žadatel má trvalé bydliště v mimo Spojené státy americké, což zaručuje jeho návrat po skončení pobytu.)

V současné době trvá vyřízení víz B1 v důsledku snížení počtu žádostí o vízum pouhé 3-5 dní. Nicméně tento údaj nezahrnuje výše popsanou administrativu a povinnosti, které vyřízení samotného víza předchází.